NYHETS- OG ADMINISTRASJONSSIDE

På Landsmøtet i 2019 ble det fattet vedtak om at PP-Akershus skal opphøre fra og med 01.10.19 og at kommunepartiene i stedet skal gå inn i

Pensjonistpartiet i Viken

Denne hjemmesiden legges derfor ned fra samme dato. Vi takker imidlertid alle som har bidratt til at siden har vært holdt levende den tiden den har eksistert og viser til Vikens side på www.pensjonistpartiet.no/viken 

For Pensjonistpartiet i Akershus

Ole Kr. Fiksdal
Avtroppende leder

webansvar: Ole Kr. Fiksdal