Nyheter

 • Leders hjørne

  PPAs politikk vedrørende barnefattigdom er tuftet på kriteriene "et godt inntektsnivå, sosiale muligheter og en trygg hverdag."
  Les PPAs kommentar til at barnefattigdommen øker.

  OKF

 • Rusomsorg

  Ett av PPAs satsningsområder under valgkampen vil være ruspolitikk og rusomsorg. I denne artikkelen har vi rettet søkelyset mot arbeidet kommunene driver, eller ikke driver.

 • For døve ører

  Christians artikkel i Dagsavisen 28.02.17 vedr. pensjonsreformen og aldersdiskriminering

 • Siste nytt

  Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) var tema på møte mellom politikere og FFO Akershus. Se leders og org. nestleders oppsummering fra møtet.

  Ole Kr. / Leif

 • Meninger

  Send inn meninger om aktuelle politiske saker, eller kommenter meninger sendt inn fra andre

  webmaster@pp-akershus.info

 • Infobrev 04-17

  Velkommen til tillitsvalgte
  Styremøtet 09.03.17
  Arbeidsprogram 2017
  Programmene 2017
  Valgene 2017
  Fargekoder for logo

  Styret