Siden oppjusteres fortløpende


 

Følgende maler er tilgjengelig p.t.:

  1. Brevmal
  2. Innkalling og protokoll
  3. Varslingsskjema
  4. Taushetserklæring
  5. Mal for resolusjoner

Brevmal

Tilpasses hvert kommuneparti ved endring av opplysningene på dokumetet.
Ole Kr. Fiksdal / Fylkespartileder

Innkalling- og protokollmal

Mal som kan brukes av partileddene både til innkalling og protokoll.
Ole Kr. Fiksdal
Fylkespartileder

Skjema til bruk for varslere

Skjema vedtatt av årsmøtet i PP-Akershus 2018.
Ole Kr. Fiksdal
Fylkespartileder

Taushetserklæringen

Gjelder medlemmer av styret samt råd og utvalg under styret i fylket.
Skjemaet anbefales brukt også av kommunepartiene.
Ole Kr. Fiksdal
Fylkespartileder

Tidsaktuell Resolusjoner 2018 Skjema

Skjema for resolusjoner til LM 2018
Ole Kr. Fiksdal / Fylkespartileder