VERDIGE LEVEKÅR FOR ALLE

Miniprogrammet er en samling av hovedpunkter fra programmet. Her har vi prioritert punkter innenfor de temaene som fylkespartiet har prioritert i valgkampen 2019.

Programmet er utformet med store skrifttyper slik at det skal være lett å lese også for synssvake.

Kommunepartiene kan bestille "Miniprogrammet" fra fylkesstyret. Det trykkes da i miniformatet A6. Bestilling via Nettbutikken

Miniprogrammeter opphavsmerket og kan ikke benyttes av andre enn kommunepartiene i Akershus og de som får tillatelse fra PP-Akershus/Ledergruppa.

 

Ole Kristian Fiksdal
Leder PP-Akershus

leder@akershuspensjonistparti.no 

 

STEM PENSJONISTPARTIET

VI BRYR OSS!

Miniprogram PP-Akershus

Hovedpunkter innenfor de programfeltene som er prioritert av PP-Akershus.
Ole Kr. Fiksdal
Leder PP-Akershus