VERDIGE LEVEKÅR FOR ALLE

 

Pensjonistpartiene i Akershus utarbeider brosjyrer og "Faktaark" i forbindelse med valget. Dette er kortfattede skriv som konkretiserer programposter og/eller saker som fylkespartiet særlig vil rette fokus mot.

Ole Kr. Fiksdal / leder PPA

 

STEM PENSJONISTPARTIET

VI BRYR OSS !

Faktaark 1: Vil du stemme Pensjonistpartiet?

Faktaark om hvilke tema PP-Akershus prioriterer i valgkampen 2019.
Bakside med innmeldingsskjema.
Se Nettbutikken for bestilling.