VERDIGE LEVEKÅR FOR ALLE

Medlemsmøte i PP-Lillestrøm 23.10.18 - 1800

Kommunene Sørum, Skedsmo og Fet skal slå seg sammen til Lillestrøm kommune.

På møte den 21.09.18 ble PP-Lillestrøm stiftet, og førstkommende tirsdag, 23.10.18 kl.1800. vil PP-Lillestrøm arrangere åpent medlemsmøte for å orientere om Pensjonistpartiet i den nye kommunen.

Styret i PP-Lillestrøm ønsker medlemmer og interesserte i hele den nye storkommunen velkommen til møte i rådhuskantina.

For styret
Anne-Lise Hogstad
Leder PP-Lillestrøm

VI BRYR OSS !

Oversikt over frister, møter m.m. i PP-Akershus, LS, HS

14. des, 2018

Fylkesstyremøte

Hovedsaker: Viken og årsmøtet i PP-Akershus

28. nov, 2018

HS-møte

28.-29.11.: HS-møte på Kongsvinger

23. nov, 2018

Fylkesstyremøte

Hovedsak: Viken

9. nov, 2018

Møte med SSB

SSB holder seminar om tilskuddsordninger og rapporteringer i Oslo.
Påmelding på link fra utsendt e-post.
Ole Kr.

26. okt, 2018

Interimsstyret i PP-Viken

Leder i PP-Akershus er invitert som observatør på interimsstyrets møte i Prinsensgt. 3 kl. 10-13
Ole Kr.

26. okt, 2018

Møte med PP-Frogn

Møte m/ kontaktperson Ragnar i BFO's lokaler kl. 1400.
Ole Kr.

23. okt, 2018

Møte i PP-Lillestrøm

Medlemsmøte i PP-Lillestrøm kl. 1800 i kantina på Skedsmo rådhus.
Nye medlemmer spesielt inviterte
Anne-Lise

VI BRYR OSS !