VERDIGE LEVEKÅR FOR ALLE

Fylkesstyret er i mange henseende et rent administrativt organ med oppgave å legge til rette for aktiviteten for medlemmene: Lokalpartiene. Det er også en hovedoppgave å samordne aktiviteten rundt om i kommunene og gi innspill til saker som er aktuelle for hele fylket, eksempelvis innenfor områdene samferdsel, kultur, innvandring og miljø.

I tillegg til de formelle sidene av arbeidet i fylkespartistyret bør styret fortløpende også se på interne relasjoner og samarbeidsforhold. Styring, ledelse, verdier og tradisjoner samt egenutvikling og korpsånd må tas opp til jevnlig vurdering. Også kommunikasjon, kompetanseutvikling og konfliktløsning må det settes fokus på.

Styret skal bygge arbeidet på program, vedtekter og vedtak som er fattet i partiets kompetente organ.

Oppgavene fordeles mellom styremedlemmene etter hvert årsmøte.

Ole Kr. Fiksdal / leder