KONTAKTLISTER FOR PP-AKERSHUS

Fylkesstyret / ledere og sekretærer i kommunene

Oppdatert liste pr. 15.08.18
Ole Kr. Fiksdal
Fylkespartileder

Fylkesstyret 2018

Valgt på årsmøtet 28.02.18
OKF / Fylkespartileder

Fylkesstyret og lokalpartiledere 2017

Justert 01.12.17
OKF

Adresser til tillitsvalgte ledere i PPA 2016

Fortløpende oppdatering ved endringer