Velkommen til bloggen for PP-Asker

Pensjonistpartiet i Asker er tilbake i drift med full tyngde etter et år med noe til og fra. I samarbeid med partiledelsen i PP-Akershus legger vi opp til en strukturert og målrettet politikk i kommunestyret, i komiteene "Helse og Omsorg" og "Eldrerådet" og andre utvalg Pensjonistpartiet kan bidra. Videre vil vi arbeide aktivt for å få med oss meningsfeller fra våre nye venner i Røyken og Hurum som vil støtte vårt arbeid i "Nye Asker".

Kontaktinfo til styret

Vennlig hilsen

Kjell Sandanger
Leder PP-Asker

kjellsandanger@asker.kommune.no 

Kommunalplan for klima og miljø

21.11.18
Skrevet av Kjell Sandanger
Innlegg i Budstikka vedr. framlegg til miljøplan for kommunen.

180926-Demokratiet og småpartienes betydning

De små partiene er garantister for et velfungerende demokrati.
Les Kjells artikkel.
OKF

180915-Leksehjelp

Asker kommune drøfter "leksehjelp" for å bedre tilbudet i skolen.
Les Kjells innlegg i Budstikka.
OKF

Innlegg til Asker-posten

Askerposten har stilt spørsmål vedr. budsjettet.
Se leders svar
Kjell Sandanger

STYRET I ASKER 2019-2020

Valget av styre i Pensjonistpartiet i Asker på årsmøtet 2019.
Ole Kr. Fiksdal
Fylkesleder

Styret i Asker 2018-2019

Kontaktinformasjon for styremedlemmer og varamedlemmer.
Kjell Sandanger
Styreleder

Framstøt i Røyken og Hurum

Styret i PP-Asker har nå intensivert arbeidet med å verve nye medlemmer i Røyken og Hurum, og 19.04.18 fikk vi omtale i Røyken og Hurum Blad.

Artikkelen kan du lese her

Jutta Jøsendal
Styremedlem