VERDIGE LEVEKÅR FOR ALLE

 

Fylkesstyret i PP-Akershus sitter etter 28.02.19 på oppsigelse til vi selv eller andre legger oss ned. Grunnen er selvfølgelig at Akershus etter hvert skal slås sammen med Østfold og Buskerud.

Med bakgrunn i foranstående er VmA lagt ned med øyeblikkelig virkning fra 28.02.19. Oppgaven med "Medlemspleie" som VmA var en viktig del av, vil bli ivaretatt gjennom vårt "Infobrev".

Allerede utkomne nummer vil forstsatt være tilgjengelig på bloggen.

Jeg takker de som har bidratt med stoff og synspunkter.

Med vennlig hilsen

Ole Kristian Fiksdal
Fylkesleder 

 

VI BRYR OSS !

Nyttårsbrevet

Nyttårsbrevet som VmA nr. 5 2018
Ole Kristian Fiksdal
Fylkesleder

VmA nr. 4- Sommerblogg august 2018

Hjertesukk fra oss over 60
Pensjonsreformen
Ensomhet hos eldre
Ole Kristian Fiksdal
Leder PP-Akershus

VmA NR. 3- Sommerblogg - juli 2018

Alderisme
Fremtidens hjem for eldre
Ole Kristian Fiksdal

VmA nr. 2 18 - juni 2018

Presentasjon av Nordre Follo og Asker
St.meld. 15: Leve hele Livet
Lokale meninger.
Ole Kr. Fiksdal / leder PP-Akershus

VmA nr. 1 - 18 - mars 2018

Årsmøtet
Leder PP-Akershus

VmA nr.1 - 17

Tema: Velferdsteknologi / pensjonistenes økonomi / presentasjon av to lokalpartier.
Leder PP-Akershus