Om VmA

"Medlemspleie" er et prioritert tiltak i forslaget til handlingsplan for årene som kommer. Med det mener vi at vi har en plikt på oss til å ta vare på medlemmene vi har slik at de føler seg hjemme i partiet. Blant annet mener vi det er viktig med informasjon om hva det er partiet driver på med til daglig og hvilke standpunkter det har i aktuelle saker.

VmA (Vindu mot Akershus) er ett av tiltakene i vår informasjonskjede. Her vil vi med jevne mellomrom komme ut med en informasjonsbrosjyre som skal sikre at medlemmene ser at vi holder på med noe, og hva det er vi gjør! Nedfor vil vi sette inn numrene etter hvert som de utgis.

 

Neste nr.: 01.06.18

VmA nr. 1 - 18

Årsmøtet
Leder PP-Akershus

VmA nr.1 - 17

Tema: Velferdsteknologi / pensjonistenes økonomi / presentasjon av to lokalpartier.
Leder PP-Akershus