VERDIGE LEVEKÅR FOR ALLE

 "Medlemspleie" er et prioritert tiltak i forslaget til handlingsplan for årene som kommer. Med det mener vi at vi har en plikt på oss til å ta vare på medlemmene vi har slik at de føler seg hjemme i partiet. Blant annet mener vi det er viktig med informasjon om hva det er partiet driver på med til daglig og hvilke standpunkter det har i aktuelle saker.

VmA (Vindu mot Akershus) er ett av tiltakene i vår informasjonskjede. Her vil vi med jevne mellomrom komme ut med en informasjonsbrosjyre som skal sikre at medlemmene ser at vi holder på med noe, og hva det er vi gjør! Nedfor vil vi sette inn numrene etter hvert som de utgis.

VmA nr. 2 18 - juni 2018

Presentasjon av Nordre Follo og Asker
St.meld. 15: Leve hele Livet
Lokale meninger.
Ole Kr. Fiksdal / leder PP-Akershus

VmA nr. 1 - 18 - mars 2018

Årsmøtet
Leder PP-Akershus

VmA nr.1 - 17

Tema: Velferdsteknologi / pensjonistenes økonomi / presentasjon av to lokalpartier.
Leder PP-Akershus