VERDIGE LEVEKÅR FOR ALLE

Håndbok for tillitsvalgte er ett av grunnlagsdokumentene for PP-Akershus. Sammen med Vedtektene og Prinsipp- og handlingsprogrammet er den grunnmuren i regelverket for tillitsvalgte.

Ved endringer vil nye ark i boka bli sendt ut til tillitsvalgte
Endringsarkene vil også komme på denne siden.

Akershus desember 2017

Ole Kr. Fiksdal / leder PP-Akershus

Håndboka 2018

Håndbok for tillitsvalgte med endringer gjort på LM 2018.
Ole Kristian Fiksdal / Fylkespartileder PP-Akershus

Håndboka - opprinnelig versjon