VERDIGE LEVEKÅR FOR ALLE

Håndbok for tillitsvalgte er ett av grunnlagsdokumentene for PP-Akershus. Sammen med Vedtektene og Prinsipp- og handlingsprogrammet er den grunnmuren i regelverket for tillitsvalgte.

Nedenfor har vi satt inn forslag til håndbok som styret har lagt fram for HS til godkjenning. Den er i hovedsak kun en redigering av gjeldende håndbok både når det gjelder innhold og layout.

Ved endringer vil ny håndbok bli satt inn.

Akershus desember 2017

Ole Kr. Fiksdal / leder PP-Akershus

04-HaĚŠndbok-PPA-HS1

Redigert Håndbok for tillitsvalgte.
Ved endringer vil nytt eksemplar bli satt inn.
Ole Kr. Fiksdal / leder

Håndboka - opprinnelig versjon