Verdige levekår for alle

 

Vi går nå inn i en valgkampperiode der vi vil forsøke å

  1. få så mange kommunestyrerepresentanter som mulig
  2. orientere om fylkestingsvalget i Viken

Nedenfor vil fylkesstyret sette inn opplysninger om valgkampens gang og sette inn skriv med forskjellige valgkampopplysninger.

Lykke til med valgkampen!

VI BRYR OSS !

 

Spissing av programmet

Brosjyre der programkomiteen i PP-Akershus har spisset de programområdene fylkespartiet vil satse på ved valget 2019. I spissingen er det innarbeidet punkter og synspunkter fra behandlingen i Hovedstyret og Landsstyret. Les her

Ole Kristian Fiksdal
Leder PP-Akershus

 

 

 

Stem Pensjonistpartiet

VI BRYR OSS!

Kortprogrammet

PP-Akershus har utarbeidet en egen kortversjon av Prinsipp- og handlingsprogrammet der vi har dratt fram de programpunktene som vi mener er viktigst.

Les programmet her

OKF

Miniprogrammet

PP-Akershus har konsentrert programmet til en liten folder der de aller viktigste punktene i kortprogrammet er tatt med.

Les Miniprogrammet her

Ole Kristian Fiksdal
Leder PP-Akershus