Verdige levekår for alle

 

Vi går nå inn i en valgkampperiode der vi vil forsøke å

  1. få så mange kommunestyrerepresentanter som mulig
  2. bli representert i fylkestinget i det nye fylket VIKEN

Nedenfor vil fylkesstyret sette inn opplysninger om valgkampens gang og sette inn skriv med forskjellige valgkampopplysninger.

Lykke til med valgkampen!

VI BRYR OSS !

 

180909-Valgnotat2-PP-Viken

Bakgrunnsmateriale med statistikk og opplysninger om våre krav for å kunne bidra til utviklingen av PP-Viken.
Ole Kristian Fiksdal
Leder PP-Akershus

180909-Valgnotat1-PP-Akershus

Bakgrunnsmateriale med statistikk og opplysninger omkring kommunevalget.
Ole Kristian Fiksdal
Leder PP-Akershus

180412-VVVV2

Nasjonale prioriteringsområder.
Hva vil Landsmøtet 2018 prioritere sentrale valgkamptema?
Ole Kr. Fiksdal
Leder PP-Akershus

180411-VVVV1

Første i en serie av artikler som analyserer hvordan vi skal vinne valget i 2019.
Ole Kr. Fiksdal
Fylkespartileder