STEM PENSJONISTPARTIET

VI BRYR OSS !

Spissing av program 2019

Programområder som PP-Akershus satser på i valgkampen.
Ole Kristian Fiksdal
Leder PP-Akershus

Fylkesprogrammet 2017

Programmet er utledet av Prinsipp- og handlingsprogrammet med prioriteringer for tema som er aktuelle for Akershus.
Ole Kr. Fiksdal / PPA-leder