STEM PENSJONISTPARTIET

VI BRYR OSS !

Fylkesprogrammet 2017

Programmet er utledet av Prinsipp- og handlingsprogrammet med prioriteringer for tema som er aktuelle for Akershus.
Ole Kr. Fiksdal / PPA-leder