VERDIGE LEVEKÅR FOR ALLE

 

Fylkespartiet ønsker at alle kommunepartiene og fylket skal framstå som en enhet når det gjelder visuelle uttrykk på brevark, protokoller mv. Her holder vi oss først og fremst til bestemmelser gitt av sentrale organer, men der det er mulig, har vi tilpasset oss til egne formularer.

Vi har også satt inn en del maler som skal brukes i bestemte tilfelle. Blant annet finner dere mal for protokoller, innmeldingsskjema, skjema til bruk ved varslinger m.v.

Dersom noen har behov for hjelp kan de kontakte leder eller kommunikasjonsansvarlig.

Taushetserklæringen

Tillitsvalgte skal underskrive taushetserklæring når de tiltrer vervene.
Ole Kristian Fiksdal
Leder PP-Akershus

Rutiner for konfliktløsning og varsling

Rutiner som skal følges når det oppstår "ugreie" i partileddene.
Ole Kristian Fiksdal
Leder PP-Akershus

Varslingsskjema

Skjema som brukes av den/de som ønsker å varsle om klanderverdige forhold i partiet.
Ole Kristian Fiksdal
Leder PP-Akershus

Protokollmal

Protokollene skal kunne dokumentere det vi gjør. Det er derfor viktig at alle følger denne malen.
Ole Kristian Fiksdal
Leder PP-Akershus