VERDIGE LEVEKÅR FOR ALLE

Vindusposten nr. 1/18

Vindusposten denne gangen er i sin helhet utarbeidet av Jenssen (Bærum) og Fiksdal (Nittedal) og viser en ny måte å organisere arbeidet med medlemsbladet på.

Vindusposten 1 / 17

Utgivelse av Vindusposten ble begrenset til kun ett nr. i 2017.
Vi håper PP vil få utgitt flere nummer i 2018.
OKF / Fyylkespartileder