VERDIGE LEVEKÅR FOR ALLE

 

Det er gitt ut et nr. av Vindusposten høsten 2018. PP-Akershus har protestert kraftig på HS sin redigering og mener det er tatt inn stoff som ikke egner seg for et medlemsblad og heller er egnet til å jage bort medlemmer i stedet for å tiltrekke seg nye!

Nummeret tas derfor ikke med her.

Ole Kristian Fiksdal
Leder PP-Akershus

 

VI BRYR OSS !

Vindusposten nr. 1/18

Vindusposten denne gangen er i sin helhet utarbeidet av Jenssen (Bærum) og Fiksdal (Nittedal) og viser en ny måte å organisere arbeidet med medlemsbladet på.

Vindusposten 1 / 17

Utgivelse av Vindusposten ble begrenset til kun ett nr. i 2017.
Vi håper PP vil få utgitt flere nummer i 2018.
OKF / Fyylkespartileder