VERDIGE LEVEKÅR FOR ALLE

 

I henhold til vedtak på Landsmøtet 2018 har ikke fylkes- og kommunepartiene anledning til å lage instrukser innenfor sine myndighetsområder. Når Håndbok for tillitsvalgte" foreligger i vedtatt utgave, vil vi i PP-Akershus flytte nedenforstående over til veiledninger slik at denne siden kun omfatter instrukser vedtatt av Landsmøte , Landsstyre og Hovedstyre.

Ole Kr. Fiksdal / leder PPA

Veiledning for styret 2018-19

Arbeidsfordeling og veiledning for styret fram til fylkesstyret i PP-Viken blir operativt. Vedtatt av fylkesstyret i møte 07.03.18.
Ole Kr. Fiksdal
leder PP-Akershus

Ledergruppa - Veiledning

Forfattet 17.01.17
OKF / Fylkespartileder

Veiledning for fylkesstyret 2017-18

Veiledning vedtatt av styret i PPA.

Ole Kr. Fiksdal / leder PPA

Kommunikasjon

Hefte om kommunikasjon

Ole Kr. Fiksdal / leder PPA

Rekruttering av nye ledere

Hefte med anbefalt prosess for rekruttering

Ole Kr. Fiksdal / leder PPA

Rekruttering - PowerPoint

Lysark konvertert til PDF.
Fås i original ved henvendelse til APP-skolen.

Ole Kr. Fiksdal / leder PPA

Sjekkliste foran årsmøtene

Anbefalte frioster og gjøremål foran årsmøtene

Ole Kr. Fiksdal / leder PPA