Fylkesstyret har utarbeidet en del retningslinjer og instrukser som kan være til hjelp for styret og for lokalpartiene.

Ole Kr. Fiksdal / leder PPA

Instruks for styret 2018-19

Arbeidsfordeling og instruks for styret fram til fylkesstyret i PP-Viken blir operativt. Vedtatt av fylkesstyret i møte 07.03.18.
Ole Kr. Fiksdal
leder PP-Akershus

Ledergruppa - Instruks

Forfattet 17.01.17
OKF / Fylkespartileder

Instruks for fylkesstyret 2017-18

Instruks vedtatt av styret i PPA.

Ole Kr. Fiksdal / leder PPA

Kommunikasjon

Hefte om kommunikasjon

Ole Kr. Fiksdal / leder PPA

Rekruttering av nye ledere

Hefte med anbefalt prosess for rekruttering

Ole Kr. Fiksdal / leder PPA

Rekruttering - PowerPoint

Lysark konvertert til PDF.
Fås i original ved henvendelse til APP-skolen.

Ole Kr. Fiksdal / leder PPA

Sjekkliste foran årsmøtene

Anbefalte frioster og gjøremål foran årsmøtene

Ole Kr. Fiksdal / leder PPA