VI BRYR OSS !

 

2016 / 2017 / 2018

Infobrev 10- 181124

Oppfølgingsark etter styremøte 23.11.18
Ole Kristian Fiksdal
Leder PP-Akershus

Infobrev nr. 9 - 181114

Om Nettbutikken til PP-Akershus.
- Om butikken
- Bruk av butikken
Ole Kristian Fiksdal

Infobrev nr. 8 -181030

Punkter som skal utføres i forbindelse med årsmøtene i kommunepartiene 2019.
Ole Kristian Fiksdal
Fylkespartileder

Infobrev 7 - 22.09.18

Valgkampanjen 2018/19
Ole Kr. Fiksdal
Fylkespartileder

Infobrev 6 - 20.08.18

Vel overstått sommer!
Møter med kommunepartiene i august/september
Ole Kristian Fiksdal
Fylkespartileder

Infobrev 5 - 19.06.18

Oppfølging av styremøtet 15.06.18
Ole Kr. Fiksdal
Fylkespartileder

Infobrev 4 - 20.04.18

Møte i landsmøtedelegasjonen
Ole Kr. Fiksdal
Fylkespartileder

Infobrev 03 - 20.04.18

Landsmøtesaker, innkallinger til møter.
Ole Kr. Fiksdal
Fylkespartileder

Infobrev 02 - 18.03.18

Vårprogrammet for PP-Akershus
Landsmøtet 2018
God påske!
OKF / Fylkespartileder

Infobrev 01 - 29.01.18

Årsmøteforberedelser, rapporteringsrutiner for kommunepartiene.
Ole Kr. Fiksdal
Leder PP-Akershus

Nyttårsbrevet

Godt nytt år til medlemmer og tillitsvalgte i PP-Akershus
Ole Kr. Fiksdal
Leder PP-Akershus

2017

16/17: Høring vedr. navneendring

15/17: Valgresultatet 2017

14/17: Bestilling av materiell til valgkampen

13/17: Bestilling av materiell

12/17: Om faktaarkene til valgkampen

11/17: Bestilling av valgmateriell - frister

10/17: Om å skrive artikler 

09/17: Foreløpig innkalling til styremøte 15.06.17 / Valgkampmateriell

08/17: Fra Landsmøtet 2017

07/17: Om valgkampstarten / Om hjemmesiden under valgkampen

06/17: Fellesmøte 12.05.17 / Materiell til valgkampen / Halvårsrapport for lokalpartiene / Kvinneutvalget

05/17: Landsstyremøte 01.04.17 / Hovedprogram /Valgkampfrister

04/17: Velkommen til nytt arbeidsår / Styremøte 09.03.17 / Fra årsmøtet / Logo 

03/17: Delegater til årsmøtet i fylket / Årsmelding / Delegater til LM / Nominasjon /Hjemmesiden

02/17: Rapporter etter kommunale årsmøter

01/17: Frister / Valgkampstart / Nominasjonskomiteen /


 2016

06/16: Nyttårsbrevet

05/16: Julebrevet 2016

04/16: Idebank for artikler / Årsmøtene / Stortingsvalget / Ny logo / Valgliste

03/16: Landsstyremøte 22.10.16 / Samarbeid med Hedmark / Rapporteringer fra lokalpartiene

02/16: Valget 2017 / Programarbeid / Landsstyremøte / Fylkesstyremøter

01/16: Besøk av leder Per Walseth / Styremøte 15.06.16 / Revidert MGM ferdig