STEM PENSJONISTPARTIET

VI BRYR OSS !

Vedtekter

Vedtektene er justert på Landsmøtet 2018. Endringene er merket med rød skrift.
Ole Kristian Fiksdal /fylkespartileder

Håndboka

Håndboka er justert og reorganisert av PP-Akershus. Vedtatt av Landsmøtet 2018.
Vesentlige endringer er merket med rød skrift.
Ole Kristian Fiksdal /fylkespartileder

Etiske retningslinjer for PP

Etiske retningslinjer er utarbeidet av PP-Akershus og vedtatt av LM 2017 og justert av LM 2018.
Ole Kristian Fiksdal / fylkespartileder

VEILEDNING-etiske retningslinjer

Veiledningen er utarbeidet av PP-Akershus og vedtatt av LM 2017.
Ole Kristian Fiksdal /fylkespartileder

Taushetserklæringen

Taushetserklæringen underskrives av alle tillitsvalgte når de tiltrer styrer, utvalg eller råd i PP.
Ole Kristian Fiksdal /fylkespartileder

Instrukser og veiledninger for PP-Akershus

Fylkesstyret har vedtatt en rekke instrukser og veiledninger gjeldende kun for PP-Akershus.
Ole Kristian Fiksdal /fylkespartileder

Personvernerklæring

Justert personvernerklæring i forbindelse med nye regler sommeren 2018.
Ole Kristian Fiksdal / Fylkespartileder