Verdige levekår for alle

Programmene på de ulike nivåene er bindende for vårt arbeid som tillitsvalgte og folkevalgte. Hver og en av oss må derfor sette oss godt inn i gjeldende program og markedsføre prinsipper og konkrete oppgaver på det nivået vi opererer.

Se også vår underside "Aktuelt" med politiske nyheter internt i partiet.

 Vi bryr oss !