Verdige levekår for alle

 

 

Programmene på de ulike nivåene er bindende for vårt arbeid som tillitsvalgte og folkevalgte. Hver og en av oss må derfor sette oss godt inn i gjeldende program og markedsføre prinsipper og konkrete oppgaver på det nivået vi opererer.

Undersidene (se rød fane) gir oss rask tilgang til det/de programmene vi trenger innsyn i. Det er også tatt med faktaark og artikler/foredrag som er utarbeidet i tilknytning til programmene.

Dersom vi er i tvil om tolkningen av programmet, eller vi kommer borti saker/temaer som ikke er behandlet i programmet, har Landsstyret satt ned en komite på landsplan som raskt kan gi tilbakemelding om hvilke synspunkter Pensjonistpartiet har i den aktuelle saken.

Spørsmål om enkeltsaker tas i første instans opp med vår politiske nestleder, B. Christian Jenssen, polnest@akershuspensjonistparti.no 

B. Christian Jenssen / politisk nestleder PP-Akershus