Prinsipp- og handlingsprogrammet

Se også sidene med "Faktaark" og "Programartikler" som utdyper og presiserer enkelte programpunkter.

Prinsipp- og handlingsprogram 2017-2021

Prinsipp- og handlingsprogram vedtatt på Landsmøtet 2017

Ole Kr. Fiksdal / leder PPA

Handlingsprogrammet

Hefte med handlingspunktene i Prinsopp- og handlingsprogrammet.
Ole Kr. Fiksdal / PPA-leder

Kortversjon

Komprimert program for bruk i valgkamper, ved verving og i intern kurssammenheng.
Ole Kr. Fiksdal / PPA-leder

Prinsipp- og handlingsprogrammet 2013-2017

Dokumentet er scannet kopi av prinsipp- og handlings-programmet for 2013-2017.
Ole Kr. Fiksdal / leder PPA