VERDIGE LEVEKÅR FOR ALLE

Prinsipp- og handlingsprogrammet er i hovedsak utarbeidet av PP-Akershus og
vedtatt av Landsmøtet 2017.

I tillegg har vi en utgave av programmet der det hovedsakelig er tatt med
konkrete tiltak som skal utføres i perioden 2017-2021.

Prinsipp- og handlingsprogram 2017-2021

Prinsipp- og handlingsprogram vedtatt på Landsmøtet 2017

Ole Kr. Fiksdal / leder PPA

Handlingsprogrammet

Hefte med handlingspunktene i Prinsopp- og handlingsprogrammet.
Ole Kr. Fiksdal / PPA-leder

Prinsipp- og handlingsprogrammet 2013-2017

Dokumentet er scannet kopi av prinsipp- og handlings-programmet for 2013-2017.
Ole Kr. Fiksdal / leder PPA