VERDIGE LEVEKÅR FOR ALLE

Kontakt med PP-Akershus 
Personvernerklæring

Leksehjelp

15.09.18: Leder i PP-Asker
Kjell Sandanger

Pensjonistpartiet har i sitt program gjennom mange år lagt vekt på å følge opp våre borgere «fra vugge til grav». Partiets syn på denne spesielle saken er at en god pedagogisk barnehage gir grunnlaget for en læreprosess som de kan ta med seg i videre skolegang.

Les artikkelen her

Demokratiet under press

På tampen av uke 34 er det lett å oppsummere ukas store begivenheter:

  • Finnmarks nei
  • Trumps nye sidestepp
  • Sandbergs kjærlighetstur

Alle sakene har alvorlige sider ved seg, litt avhengig av hvilken innfallsvinkel en tar. 

I denne artikkelen har jeg valgt ut "Finnmarks nei" til regionsreformen i og med at den er i ferd med å sette nye standarder for det norske demokratiet på alle nivåer. Det vil også få betydelig innvirkning på det arbeidet vi er i gang med: Få PP-Viken opp og stå!.

Dette vil da være den første av flere artikler som ser på ulike måter det norske demokratiet er under press på i dag.

Les artikkelen her

Ole Kristian Fiksdal
Fylkesleder PP-Akershus

Ensomhet for eldre

Kjell Sandanger
Kommunepartileder i Asker

 

Mange eldre i vårt samfunn er ensomme, og ensomheten rammer i større grad i et moderne samfunn med hektisk tempo.

Les artikkelen her

Alderisme - diskriminering av eldre mennesker

180616 - Politisk nestleder i PP-Akershus
B. Christian Jenssen

 

I boken «Nyord i norsk» defineres alderisme som diskriminering av eldre mennesker! Vi er vel enig om at de fleste pensjonister må kunne karakteriseres som eldre? Og med det som utgangspunkt vil jeg hevde at pensjonister i år som i flere tidligere år er diskriminert i årsoppgjørene, og derved utsatt for en alvorlig form for alderisme!

 

Les artikkelen her

Valgkamp og anger

180610: Ole Kr. Fiksdal

Går det som vi tror, vil PP få noen vippeposisjoner her og der, og da må nok også vi velge. Skal vi binde oss til en side på aksen mellom knallrødt og mørkeblått, eller skal vi fristille oss totalt? Ta eksempel fra dagens Krf pr. i dag og trave langs sidelinja med håp om noen seire her og der. Hva vi enn gjør, det nytter i alle fall lite å komme noen måneder eller år senere og si som Sp at «nei dette var jeg egentlig imot», men jeg var nok tvunget til det. Det ville rett og slett være for ynkelig. (Les artikkelen her)

Fremtidens hjem for eldre, takk!

Kjell Sandanger

Denne konservative holdningen i samfunnet tyder dessverre på at gamle, velbrukte oppfatninger holder seg fremdeles noen år til, og at det vil bli bygget tradisjonelle sykehjem en stund fremover. 

Les Kjells artikkel her

Et hjertesukk fra oss over 60

180707 - Kommunikasjonsansvarlig i PP-Akershus
Frank Jøsendal

 

Pensjonistpartiet har i lang tid påpekt skjevhetene i den såkalte pensjonsreformen. Det er patetisk at vi nå – 12 år etter at pensjonsforslaget ble manøvrert gjennom i Stortinget - må minne høyrøstede stemmer fra venstresiden om at Pensjonistpartiet har hatt rett i alle de årene vi har snakket om usosial beregningsmetode av vår fortjente pensjon som har gitt uventede og usosiale utslag de siste 4 årene.

Les  artikkelen her

Pensjonistpartiet og #metoo

Høsten 2017 eksploderte store deler av den vestlige verden i #metoo-kampanjen. Et knippe modige kvinner sto da opp og sa fra at nok var nok; nok med seksuell trakassering og overgrep fra egoister med makt i private organisasjoner og offentlige kontorer. Varslinger og kontradiksjoner flommet inn i våre organiserte miljøer: også våre hjemlige politiske sandkasser.

Les hele artikkelen her

OLe Kr. Fiksdal
Leder PP-Akershus

HelseNorge på sommerbluss

Erfaringene med det norske helsevesenet er stort sett gode. På enkelte områder er det imidlertid hull og mangler som må tettes og rettes før vi kan si oss fornøyd. Spesielt gjelder det de som blir alvorlig skadet under helsenorges ferieavvikling.

Les leder i PP-Akershus sine betraktninger her.

OKF 30.05.18

Vi Vil Vinne Valget 2

12.04.18 - Ole Kr. Fiksdal / fylkespartileder

Nasjonale prioriteringsområder

PP-Akershus har bedt om at Landsstyret kommende helg starter drøftingene omkring disse politiske prioriteringene. Dette vil gi fylkene hjelp og fastere holdepunkter når egne programmer skal utformes. Selv om vi har satt i gang et arbeid med spissing av enkelte programposter fra prinsipp- og handlingsprogrammet som er særlig viktige for oss, vil det være av verdi at alle fylkene har noe felles. Det vil gjøre partiet gjenkjennelig fra Lista til Narvik. I det aller minste bør alle partileddene forme programmer der vi lanserer et felles slagord (konsentrert handlingsprogram?)  i front.

Les hele artikkelen her

Vi Vil Vinne Valget 1

11.04.18 - Ole Kr. Fiksdal / fylkespartileder

I en serie artikler på valgsiden under fanen Aktuelt, vil vi skrive om tiltak som er gjennomført, er i gang og vil bli gjennomført. Vi vil også ta med aktuelle nyheter som vil bli vektlagt under veis fram mot valgdagen i 2019.

Dagens tema handler om medlemsverving. Her har jeg sett litt på sammenhengen mellom medlemstall og valgresultat. I tillegg har jeg tatt med noe generelle synspunkter på hva vi bør være oppmerksomme på når det gjelder verving av medlemmer. 

Med denne første artikkelen i serien ønsker jeg dere alle en vellykket valgkamp.

Slå opp artikkelen her

 

Ja. Hva "nu" PP-Akershus?

10.04.18

Handlingsplanen for PP-Akershus er klar for 2018 og vi vil jobbe knallhardt for å nå de målene vi har satt oss. Håpet er at vi kan gå inn i Viken som en sterk region eller et sterkt regionutvalg. For egen del håper jeg på regionløsningen der de nåværende fylkene får status som regioner med eget styre og instruksfestede oppgaver. Instrukser som jeg håper fylkespartiene selv kan vedta i tråd med de forslagene vi har lagt fram til behandling på landsmøtet. På grunn av forskjell i areal og næringsgrunnlag mellom regionene i de ulike nye storfylkene, tror jeg det er nødvendig at dette fastsettes innen det enkelte fylket.

Les hele artikkelen, med forslag til org.kart, her.

 

 

Landsmøtet 2018

Landsmøtet skal være partiets høydepunkt og festdag. Seirene skal feires og nederlagene brukes til inspirasjon for fornyelse og innsats. Og vi skal bli kjent med hverandre, få ideer og tips til mer effektiv promotering av våre standpunkt.

12. mai braker det løs med nytt Landsmøte. At det i tillegg til foranstående kan bli heftig og hardt, ja det må vi vel regne med. Men jeg tror at vi vil komme ut av det nok en gang med styrket organisasjon og innsatsvilje i toppgir!

Les mine kommentarer etter at vi nå er ferdige med de innledende rundene i forberedelsene.

Klikk her 

Solbergs ledelse

De seneste uken på Stortinget har vært hektiske, og i siste liten ble regjeringskrise unngått ved at Sylvi Listhaug valgte å trekke seg fra ministerjobben.

Årsaken til ståheien var dels å finne i utforming og angivelig innhold i et privat blogginnlegg fra Listhaugs side. Oppgjørets time i Stortinget var en uverdig forestilling av våre folkevalgte, etter min mening. Om resultatet ble som forventet og Solberg fikk fortsette, dog enn på Krfs nåde, så hadde saken også en annen og dypereliggende årsak. 

Over tid har Solberg latt sine statsråder fra Frp få ture fram i media uten åm sette grenser for hva partier i koalisasjon kan tillate seg av egne utspill.

Les fylkesleders syn på kommunikasjon og ansvar.

Klikk her

Hvorfor stemme Pensjonistpartiet

Partifloraen begynner etter hvert å bli rimelig stor. Og ut fra interesser og kompetanse finnes det partier for enhver smak. 

Pensjonistpartiet bygger sitt engasjement på at vi vil hjelpe de som har minst og mest trenger støtte for å få en dag med livsglede og verdige levekår.

Les fylkesleders betraktninger om de verdiene vi bygger vårt arbeid på  og om de målene vi har satt oss for vårt politiske arbeid

Klikk her

 

webmaster: Ole Kr. Fiksdal