VERDIGE LEVEKÅR FOR ALLE

 

Nedenfor finner du linker til regjeringens og Akershus fylkes høringssider. I tillegg til oversiktene har vi også sattt inn ei liste over høringer som kan være aktuelle for oss å delta i pluss  høringer som vi absolutt bør arbeide med (merket med rødt).

 

Oversikt over høringer fra regjeringen. Klikk her

Oversikt over høringer fra fylkeskommunen. Klikk her

 


 

Interessante høringer

Fylkespartiet:
Ingen høringer på gang

 

Regjeringen:
Ingen aktuelle saker pr. 10.06.18

 

Akershus fylke:
Ingen saker pr. d.d.

 

Interessante saker:
Rusomsorg. Reform for ny rusomsorg. Presentasjon