Styret vil legge ut hovedpunkter/ev. protokoll fra hvert styremøte. For møter med konfidensielle saker, vil det ikke bli lagt ut protokoller.

 Lokalpartier eller fylkesstyremedlemmer kan sende inn forslag til saker 2 uker før møtene.

Bruk e-post post@akershuspensjonistparti.no

Fastsatte møter 2018: 16.02. - 07.03. - 27.04. - 15.06.

PPA-innkalling 27.04

Saksliste: Landsmøtesaker / Viken / orienteringer
Ole Kr. Fiksdal
Fylkespartileder

Instruks og arbeidsfordeling 2018

Instruksen vedtatt på styremøte 07.03.18
Ole Kr. Fiksdal
Fylkespartileder

PPA-protokoll 07.03.18

Oppfølging av årsmøtesaker
Landsmøtesaker
OKF / Fylkespartileder

PPA-protokoll 16.02.18-1

Forberedelser til årsmøtet
OKF / Fylkespartileder