VERDIGE LEVEKÅR FOR ALLE

Styret vil legge ut innkallinger og hovedpunkter/ev. protokoll fra hvert styremøte. For møter med konfidensielle saker, vil det ikke bli lagt ut protokoller.

Medlemmer som hart kommentarer til saker på innkallingen, kan sende disse til kommunepartilederen som bringer dem videre til fylkespartiet.

 Lokalpartier eller fylkesstyremedlemmer kan sende inn forslag til saker 2 uker før møtene.

Bruk e-post post@akershuspensjonistparti.no

Fastsatte møter 2018: 16.02. - 07.03. - 27.04. - 15.06 - 23.11. - 14.12.

Innkalling til styremøte 21.09.18

"Stormøte" med valgkampstart i Lillestrøm.
Vert for møtet: PP-Lillestrøm
OKF

PP-Akershus-protokoll 15.06.18

Protokoll fra styremøtet.
OKF

POLITISK DEBATT 15.06.18

Kort referat fra debatten
OKF

Innkalling til styremøte 15.06.18

Med blant annet
Oppfølging av Landsmøteprotokollen
VIken
Veien videre
Ole Kr. Fiksdal
Leder PP-Akershus

PPA-protokoll 27.04.18

Protokoll fra styremøte 27.04.18:
Fordeling av oppgaver til Landsmøtet
Ole Kr. Fiksdal
Leder PP-Akershus

PPA-innkalling 27.04

Saksliste: Landsmøtesaker / Viken / orienteringer
Ole Kr. Fiksdal
Fylkespartileder

Instruks og arbeidsfordeling 2018

Instruksen vedtatt på styremøte 07.03.18
Ole Kr. Fiksdal
Fylkespartileder

PPA-protokoll 07.03.18

Oppfølging av årsmøtesaker
Landsmøtesaker
OKF / Fylkespartileder

PPA-protokoll 16.02.18-1

Forberedelser til årsmøtet
OKF / Fylkespartileder