Verdige levekår for alle

 

Siden for aktuelle nyheter fra fylket og på landsbasis. 

(Følg oss også på Facebook)

 Siste nytt:

 

29.03.18: Statlig høring vedr desentralisering av oppgaver til de nye fylkene

(se også nett-TV av presentasjon av rapporten)

28.03.18: Oversikt over innsendte landsmøtesaker