Informasjonsbrevene er fylkesstyrets informasjon om nyheter i fylkespartiet, vedtak som er fattet og frister som kommunepartiene må rette seg etter.

190704-1infobrev 11

God sommer
Ole Kristian Fiksdal / fylkesleder

190619-infobrev 10

Om medlemslister
Materiell og utstyr
Ole Kr. Fiksdal / Fylkesleder

190510-infobrev 09

Skal vi ha en valgavis. Frist for svar 17.05.19
Et par resolusjoner fra LM 2019

Ole Kristian Fiksdal / Fylkesleder

190507-infobrev 8

Oppsummering av Landsmøtet 2017

Ole Kr. Fiksdal / Fylkesleder

190425-infobrev 7

Bestillingsliste for materiell og utstyr
Frister

Ole Kr. Fiksdal / Fylkesleder

190424-infobrev 06

Brev fra HS om valgkampstøtte.
Søknadsfrist.

Ole Kr. Fiksdal / Fylkesleder

190422-Infobrev 05

Frister vedr. landsmøtesaker
Frister vedr. kommunevalget

Ole Kr. Fiksdal / Fylkesleder

190316-Infobrev 04

Konstituering av styret 2019

Ole Kr. Fiksdal / Fylkesleder

190303-Infobrev 03

Oppsummering av årsmøtet 2019

Ole Kr. Fiksdal / Fylkesleder

190131-Infobrev 02

Valg av årsmøtedelegater

Ole Kr. Fiksdal / Fylkesleder

190120-Infoark 01

Tilskudd til kommunepartier
Årsmøte i PP-Akershus

Ole Kr. Fiksdal / Fylkesleder