VERDIGE LEVEKÅR FOR ALLE

 

Demokratiet under press

Demokratiet er under press. I denne artikkelen har jegsett på hva "Finnmarks nei til regionreformen" har og kan få av virkninger på de demokratiske prosessene vi hyller!
Ole Kr. Fiksdal
Fylkesleder