Verdige levekår for alle

Siden oppjustres fortløpende:

  1. Varslingshefte
  2. Varslingsrutiner

Varsling-veiledningshefte

Hefte vedrørende konflikter og varslinger.
Ole Kr. Fiksdal
Fylkespartileder

Varslingsrutiner

Deles ut til alle tillitsvalgte i PP-Akershus.
(Se også mal til bruk for varslere)
Ole Kr. Fiksdal
Fylkespartileder