Verdige levekår for alle

For å kunne utføre et skikkelig håndtverk som tillitsvalgt, er det nødvendig med god oversikt over og kunnskap om gjeldende regelverk. På undersidene (orange felt) har vi satt inn regler som alle tillitsvalgte trenger i det daglige arbeidet. Vi har også lagt inn en side med maler for de viktigste dokumentene vi får bruk for i hverdagen.

Ole Kr. Fiksdal

Leder PP-Akershus