Verdige levekår for alle

FORMÅL OG IDÉGRUNNLAG

Pensjonistpartiet har som formål å samle kvinner og menn om et politisk arbeid for å skape et samfunn som er bedre å leve i for alle.

Pensjonistpartiet vil arbeide for både de eldre og de yngre grupper i vårt samfunn, med særlig vekt på de svakere gruppers situasjon.

Partiet bygger sitt politiske arbeid på norsk kulturarv, på grunnlovens og rettsstatens idegrunnlag og på en styrking av folkestyret.

 

STEM PENSJONISTPARTIET

Vi bryr oss !