Valget 2019

PP-Akershus er godt i gang med forberedelsene til valgene 2019 og vil i tiden fram til valget prioritere arbeid med å få inn så mange representanter som mulig i kommunestyrene rundt om i Akershus. På denne siden vil vi fortløpende presentere nyheter omkring valget og valgarbeidet.

Styret ønsker alle våre medlemmer og tillitsvalgte som skal ut i felten for å markedsføre oss og vår politikk,

lykke til.

For styret

Ole Kristian Fiksdal
Leder PP-Akershus