VERDIGE LEVEKÅR FOR ALLE

Styret vil legge ut hovedpunkter/ev. protokoll fra hvert styremøte. For møter med konfidensielle saker, vil det ikke bli lagt ut protokoller.

 Lokalpartier eller fylkesstyremedlemmer kan sende inn

forslag til saker 2 uker før møtene.

Bruk e-post post@akershuspensjonistparti.no

Fastsatte møter 2017: 05.01.,02.02.,09.03., 20.04. 12.05. og 15.06.
18.08. m/kommled., 15.09. m/kommled., 13.10.,
10.11. m/kommled, 08.12.

 

171208-Protokoll

PPA protokoll 10.11.17

PPA protokoll 13.10.17

Protokoll med arbeidsoppgaver fram mot årsmøtet.
Behandling av F2018.
OKF

PPA innkalling 13.10.17

Innkallingen går til styrets faste medlemmer og varamedlemmer.
Andre får innkallingen til orientering.
Ole Kr. Fiksdal / PPA-leder

15.09.17-protokoll

Evaluering av valgresultatet
F2018 (Fornyelse 2018)
Ole Kr. Fiksdal / PPA-leder

18.08.17-protokoll

Vurdering av valgkampen så langt.
Prosjekt Fornyelse 2018
Ole Kr. Fiksdal / PPA-leder

15.06.17-Referat fra styremøte

Sendt til de som var innkalt til møtet.
Det legges ikke ut på hjemmesiden.

Ole Kr. Fiksdal
leder PPA

15.06.17-møteinnkalling

Ledergruppe- og styremøte m/lokalpartiledere 15.06.17
Valgkampsaker.
Ole Kr. Fiksdal / leder PPA

PPA protokoll 12.05.17[

Protokoll fra stormønstringen 12.05.17
Ola Øygard / sekr PPA

12.05.17 - innkalling fellesmøte

Fellesmøte styret, LM-delegatene og listekandidatene
Hovedsaker er å forberede LM-møtedeltakelsen samt sette i gang valgkampen.
Ola/Ole Kr.

20.04.17 - protokoll

Protokollen sendes ut 29.04.17 etter at det ikke er kommet inn innsigelser pr. d.d.
Ola/Ole Kr.

20.04.17 - innkalling

Hovedsaker vil være kurs i fylket og valgkamp 2017
Ola/Ole Kr.

170309-protokoll

02.02.17 - protokoll

Protokoll fra styremøtet
Ola Øygard sekr.

02.02.17-Innkalling

Innkallingen til styremøtet 02.02.17.
Sakspapirer sendt ut pr. 27.01.17
Ole Kr. Fiksdal
Leder

05.01.17

Hovedpunkter fra møtet.
Ole Kr. Fiksdal
Leder