Vi er inne i en valgkampperiode der vi vil forsøke å

  1. få så mange kommunestyrerepresentanter som mulig
  2. orientere om fylkestingsvalget i Viken

På undersidene vil fylkesstyret sette inn opplysninger om valgkampens gang og sette inn skriv med forskjellige valgkampopplysninger.

Programmene, brosjyrer og faktaark er skilt ut som en egen hovedside.

Lykke til med valgkampen!

VI BRYR OSS !