Vedtatte vedtekter

Gjeldende vedtekter vedtatt av LM 2016.
Ole Kr Fiksdal / leder PPA

Definisjon

Definisjon på hva som menes med vedtekter, veiledninger og instruks.
OKF

Vedtektenes pgf 8 - særutskrift

Vedtektene for Lokalpartiene
OKF - Fylkespartileder