Vedtekter vedtatt av LM 2018

Gjeldende vedtekter
Ole Kr. Fiksdal / Leder PP-Akershus

Eldre vedtekter

Vedtekter vedtatt av LM 2016.
Ole Kr Fiksdal / leder PP-Akershus

Definisjon

Definisjon på hva som menes med vedtekter, veiledninger og instruks.
Ole Kr Fiksdal / leder PP-Akershus