Redelighet

De siste par årene har det blåst ekstra friskt omkring oppførselen til våre fremste og mest sentrale politikere. Sett fra min side er stikkordene «maktkamp og uredelighet,» og i forlengelsen av mottak av dyre gaver og maktarroganse i Stoltenbergperioden, har vi nå fått flere saker om korrupsjonslignende og til dels kriminell utnyttelse av Stortingets reiseregulativ.

For oss utenfor maktens korridorer og politiske familiedynastier, kan det nesten se ut som om en gjennomgående trend med uredelig sentrering rundt «egoistisk egennytte». Partiene og politisk arbeid er blitt springbrett for nytelse og personlig vellyst.

Hvordan har vi det så i Pensjonistpartiet? Er vi det spøtt bedre?

Ja si det! Kommende Landsmøte vil gi oss svaret, tror jeg. Sakslista så langt ser ikke lovende ut. Her er det et konsentrat rundt organisatoriske saker uten annet politisk innhold enn en enkelt sak om EØS, et tema som vi avgjorde for to år siden. Men, la meg for all del ta forbehold om at det kan dukke opp en del resolusjoner som kan være verdt å diskutere, dersom vi skulle få tid til det da!

Når vegringen mot å ta tak i politikken blir så stor at vi ikke en gang våger å ta debattene, ja da ser det etter min mening mørkt ut! Trøsten er imidlertid at det foregår et aldeles utmerket arbeid på kommunalplanet her i Akershus. Innsatsvilje og glød ser for meg ut til å være direkte knyttet til ønsket om å fremme partiets politiske budskap på en best mulig måte. Det gir håp om at vi kan nå fram til et godt resultat ved valget. Men vi trenger da å få med oss resten av partiet på i alle fall noen av de synspunktene vi har på nødvendige endringer. Bl.a. at politikk er det viktigste vi holder på med og de viktigste verdiene finnes i

Ansvar – Respekt - Redelighet

Pensjonistpartiets verdier

Eksisterende stortingspartier har plassert seg på en ideologisk akse fra blått til rødt med litt grønt og gult på midten. Helt ut på begge sider finner vi de litt mer ytterliggående osialistiske og konservative forkjemperne.  

Pensjonistpartiet er ikke plassert på denne aksen.  I tråd med vårt verdigrunnlag er vi plassert på en verdiakse løsrevet fra konvensjonelle, ideologiske betraktninger. Her kan vi til enhver tid gripe fatt i saker som reises uten å måtte bekjenne oss til én bestemt ideologi.

For oss vil ansvar, respekt og redelighet være overordnet sosialistisk/konservativ tilhørighet. På denne måten har partiet også kvittet seg med stemplet som hjelperytter for andre partier og vil framstå med egne valg og egen identitet, uavhengig av hva andre måtte mene. Vi kan være saksorienterte og ta beslutninger ut fra vi mener er rett eller galt. Kanskje kunne det være en ide å markedsføre seg med salig Ibsens ord fra «En folkefiende» der doktor Stockmann sier

«Hvem fanden bryr seg om enten det er farligt eller ikke! Det jeg gjør, det gjør jeg i sandhetens navn og for min samvittigheds skyld.»

Jeg tror en slik framferd basert på ansvar, respekt og redelighet vil gagne partiet både på kort og på lang sikt. Skape identitet og samhold og motvirke den hånlatter og forakt som blir mange politikere til del i disse tider.

En riktig god valgkamp!

Ole Kristian Fiksdal
Fylkesleder Pensjonistpartiet i Akershus

Pensjonistpartiet i Viken - tidsplan

Regionsreformen er et faktum. For oss i Akershus betyr det at vi skal slå oss sammen med Østfold og Buskerud. PP-Akershus vil imidlertid bestå som eget fylkesparti fram til 01.10.19. Fram til den datoen er det vår hensikt å konsentrere arbeidet om å hjelpe lokalpartiene ved kommunevalgene.

Fylkestingsvalget vil bli ivaretatt av Samarbeidsnemnda i PP-Viken.
 (Jfr. PP-Vikens hjemmeside)

Ole Kristian Fiksdal 
Fylkespartileder PP-Akershus

 

VI BRYR OSS !