Regionsreformen er tilsynelatende et faktum. For oss i Akershus betyr det at vi skal slå oss sammen med Østfold og Buskerud. I perioden fram mot 01.01.2020 strever derfor de tre fylkene med formelle prosedyrer for å få alt i orden til den nevnte datoen.

PP-Akershus har helt siden valget 2017 arbeidet for å få fart på prosessene med et nytt, stort fylkesparti, PP-Viken. På Denne siden har vi satt inn en del artikler som viser hvilke standpunkter vi har hatt og hvilke frustrasjoner vi har gjennomlevd i løpet av denne perioden.  

GråterOle Kristian Fiksdal 
Fylkespartileder PP-Akershus

 

VI BRYR OSS !

Vikennotat 20.10.18

Oppsummering av prosessen fra juni 2017 og fram til d.d.
Ole Kristian Fiksdal
Fylkesleder i PP-Akershus

Stiftelsesprotokoll for PP Viken 23.03.18

PP-Viken er stiftet, og vi i Akershus gratulerer nyvalgt leder Wikstad med vervet og ønsker lykke til med jobben!
OKF / leder PP-Akershus

Kart som viser ny fylkesinndeling