Kartet viser "Fylkesnorge" etter at Sanners sammenslåingsreform er et faktum. For oss i Akershus betyr det at vi skal slå oss sammen med Østfold og Buskerud. Det som blir spennende nå er hvordan Hovedstyret kommer til å arbeide for å få Buskerud opp å gå slik at vi i det hele tatt får noen å samarbeide med.

29.12.17 vil lederne for PP-Østfold og PP-Akershus møtes til samtale om hvordan vi skal gripe fatt i problematikken rundt det nye storfylket.

Som en start har vi bedt HS om opplysninger om hva som er gjort fra deres side. Dette vil bli fulgt opp med forslag til hjelpetiltak mot godtgjøring for de som påtar seg oppgaven. 

PP-Viken har også under arbeid egen hjemmeside; følg med her

For arbeidet som foregår med etableringen av Viken, viser vi til hjemmesidene for de tre involverte fylkene samt til siden for det nyopprettede fylket: http://viken.no/ 

 Whow

Ole Kr. Fiksdal / Fylkespartileder PP-Akershus

Stiftelsesprotokoll for PP Viken 23.03.18

PP-Viken er stiftet, og vi i Akershus gratulerer nyvalgt leder Wikstad med vervet og ønsker lykke til med jobben!
OKF / leder PP-Akershus