VERDIGE LEVEKÅR FOR ALLE

 

Årsmøtene er partienes høydepunkter. Her samles vi for å vurdere det vi har fått til foregående år samt at vi skal vedta planer for aktiviten i det kommende året. 

Et vellykket årsmøte er avhengig av god forberedelse, og den beste hjelpen får en ved å følge vedtektenes bestemmelser.

Nedenfor har vi satt inn innkalling og referat fra forrige års årsmøte. I tillegg har vi tatt med ei sjekkliste for de oppgavene som må utføres.

Lykke til!

Årsmøtet 2018

PPA-Protokoll årsmøte 2018

Godkjent protokoll
OKF / Fylkespartileder

Innkalling til Årsmøtet 2018

Foreløpig innkalling m/saksliste og opplysninger i forbindelse med møtet.
Endelig innkalling m/sakspapirer sendes ut senest 20.02.18.
Ole Kr. Fiksdal / leder PP-Akershus

Sjekkliste-årsmøtet

Oversikt over anbefalte frister i forbindelse med arbeid som må utføres i forbindelse med årsmøtene i fylket. Lista kan også brukes av lokalpartiene. Fristene må da skyves fram ca. 1 mnd.
OKF / leder

Årsmøtet 2017

PPAs arbeidsprogram 2017

Vedtatt arbeidsprogram for 2017.
Ole Kr. Fiksdal / leder

PPAs årsmøteprotokoll 2017

Underskrevet protokoll fra årsmøtet 2017.
Ola Øygard / sekretær

Innkalling PPAs årsmøte 2017

Årsmøtet behandles på styremøte den 05.01.17. Prosessen blir avsluttet 02.02.17 med vedtak til innstillinger.
Sakspapirene sendes delegatene 03.02.17.
Ola Øygard / sekretær