Til utdeling

Pins m/ny logo vil være tilgjengelig fra ca.01.12.18. Det tas sikte på at nåværende og nye medlemmer skal få partilogoen på pin.

Andre småartikler vil bli tatt inn etter hvert som vi får tilbud fra leverandør. 

Leveringstid angis for hvert enkelt produkt.

 Se hele prislista her

 

VI BRYR OSS!

 

Styret i PP-Akershus

 

 

.

PIN

Pris: 13,00 NOK
Styret vil behandle sak om innkjøp av pins den 23.11.18. Dersom det blir vedtatt tilstrekkelig stort antall, vil vi kunne få hver Pin for ca. 17 kr. Forslag om at kommunepartiene skal støttes med kr. 4,00 pr. pin. Levering etter 01.12.18