Om nettbutikken

Hvorfor nettbutikk?
PP-Akershus ønsker å bidra til at kommunepartiene kan få rask service når de trenger materiell og utstyr til møter, stands og andre arrangementer. Vi har derfor opprettet en nettbutikk der hvert kommuneparti kan bestille artikler og trykksaker direkte fra nettbutikken og få de bestilte varene levert i rekordfart. I hovedsak gjelder dette trykksaker som brosjyrer og flyers, men også andre artikler vi kan skaffe kommunepartiene, vil bli levert på kortest mulig tid.

Forpliktelser for PP-Akershus
Leveringstid for det enkelte produkt er angitt i produktbeskrivelsen
For trykt materiell regner vi med leveringstid på fra 3 til 5 virkedager.
Dersom leveringstiden blir lengere enn angitt, skal bestiller ha melding innen ett døgn.

"Non profit"
Prisen på hver artikkel fastsettes ut fra de reelle kostnadene for produktet minus en andel som er fylkespartiets bidrag til valgkamparbeidet og vervingen i 2018-2019.

Faktura
Kommunepartiene vil automatisk få ordrebekreftelse ved bestilling. Her vil både antall og samlet utgift komme fram. Ordrebekreftelsen vil være utgangspunkt for utforming av fakturaen som både sendes digitalt og som legges ved det bestilte materiellet.
Betalingsfrist vil normalt være 10 dager etter mottatt vare.
Tildelt materiell før nettbutikken ble etablert, faktureres ikke!

 VI BRYR OSS!

For fylkesstyret

Ole Kristian Fiksdal
Fylkespartileder