Velkommen til bloggen for PP-Lillestrøm

21.09.18 ble det holdt ekstraordinært årsmøte i PP-Skedsmo og det ble enstemmig bestemt at partiet skulle endre navn til

PP-Lillestrøm

PP-Lillestrøm er nå godkjent av Fylkespartiet som kommuneparti for de sammenslåtte kommunene Skedsmo, Sørum og Fet.

Leder: Anne-Lise Hogstad  - annelhogstad@icloud.com 
Nestleder: Erik Leif Henni - reihenni@gmail.com 
Kasserer: Egidija Nilsen     - gida@ernis.no 
Sekretær: Kaj Willumsen   - kajwil@online.no