VERDIGE LEVEKÅR FOR ALLE

 

Ledergruppa (LG) er et saksforberedende organ for fylkesstyret. I tillegg har ledergruppa som oppgave å følge opp saker etter vedtak i fylkesstyret. LG skal også ta initiativ til behanling av saker som gjelder politisk og administrativ utvikling av kommunepartiene i fylket, fylkes- og/eller sentralpartiet. LG vil også ha en sentral rolle i saker som er unntatt offentlighet. I slike saker kan LG delegeres myndighet til endelig behandling av og uttalelser om saken. Styret og/eller leder kan delegere saker til ledergruppa.

Det er utarbeidet egen veiledning for ledergruppa

Ole Kr. Fiksdal

PPA-LG-protokoll LG 15.08.18

Strategi- og handlingsplan høsten 2018
Organisasjonssaker
Ole Kr. Fiksdal
Fylkespartileder

PPA- LG- protokoll 25.05.18

Ledergruppas oppsummering av Landsmøtet
PP-Viken; videre arbeid
Ole Kr. Fiksdal

PPA- protokoll LG 06.04.18

Viken, ekstraordinært årsmøte, B-sak, LS-saker, tilskudd til lokalparti.
Ole Kr. Fiksdal
PPA-leder

PPA-LG-protokoll 19.01.18

Protokoll fra møtet i ledergruppa.
Ole Kr. Fiksdal
PPA-leder

PPA- protokoll LG 05.01.18-1

Protokoll fra møte i ledergruppa .
Ole Kr. Fiksdal
PPA-leder