En side med artikler som tar opp spørsmål omkring aktuelle tema i politisk samfunnsdebatt. Kommunepartiene i Akershuskan kan bearbeide artiklene for publisering i lokale medier.

 

VI BRYR OSS !

Folk flest og folk utenfor

Ole Kr. Fiksdal / Leder PP-Akershus
(Tatt inn i Romerikes Blad)
En betraktning om de som har det bra og de som faller utenfor velferdsordningene.

Alderisme

Christian Jenssen / Politisk nestleder i PP-Akershus
(Tatt inn i Dagsavisen)
En artikkel om diskriminering av eldre mennesker.

Et hjertesukk fra oss over 60

Frank Jøsendal / kommunikasjonsansvarlig i PP-Akershus

Usosial behandling av alderspensjonistene

Arven etter Hareide

Uroen i Krf skapte jordskjelv i så vel media som de politiske miljøene.
Men hva kom det ut av den prosessen Hareide satte i gang i Krf?
(Tatt inn i Romerikes Blad)
Ole Kr. Fiksdal
Fylkesleder

Den viktigste jobben i partiet

Om kommunepartilederen
Ole Kristian Fiksdal
Fylkespartileder

Leksehjelp

Kjell Sandanger / Leder PP-Asker

Tidlig innsats i barnehage og skole
Om eldre som ressurs for hjelp i skolen

Finnmarksdemokrati

Ole Kr. Fiksdal / Leder PP-Akershus

Finnmark trosser stortingsvedtaket om fylkessammenslåing. Grunnen er at de føler seg så spesielle. Men hva med Stortingets autoritet og for demokratiske prosesse

Ensomhet hos eldre

Kjell Sandanger / Leder PP-Asker

Ensomhet mot eldre er en alvorlig trussel mot deres helse og livskvalitet.

Helsenorge-p-sparebluss

Ole Kr. Fiksdal / Leder PP-Akershus

Om tomme sykehus i sommerferien og de som må lide fordi de ikke får hjelp. Og om de som eksperimenterer med organisering av sykehusene.

Jorda gråter igjen

Ole Kristian Fiksdal / Leder PP-Akershus

En artikkel om PP-Akershus som "Ditt miljøparti".

Valgkamp og anger

Ole Kr. Fiksdal / Leder PP-Akershus

En artikkel om små partier og demokrati.

Metoo og PP

Ole Kr. Fiksdal / Leder PP-Akershus

En artikkel om uønsket adferd og PP's beredskap

Tanker rundt Landsmøtet

Ole Kr. Fiksdal / Leder PP-Akershus

Rn artikkel om samfunnsansvar og partiinnsats