Vedtekter, forslag til endringer

Forslag til Landsstyremøtet 30.03.19. Eventuelt vedtak blir oversendt Landsmøtet for behandling.

Ole Kristian Fiksdal
Fylkesleder

HS/LS-handlingsplan

Handlingsplan for sentralleddet.
Vedtatt på LS-møte 29.09.18