Etikk har i stadig større grad blitt et vesentlig element i oppbygging av en organiusasjon. Vi ser også at brudd på organisasjonens etiske retningslinjer kan få alvorlige konsekvenser både for organisasjonen som de eller den som bryter reglene.

Landsmøtet 2017 vedtok etterfølgende etiske retningslinjer for PP-
Retningslinjene ble endret noe i 2018.Liker

 Ole Kr. Fiksdal / leder PPA

 

Etiske retningslinjer 2018

I forhold til trakassering er det gjort en endring i pkt.4.c
Vedleggene om lojalitet og kjerneverdier er ikke endret.
OKF

Etiske-retningslinjer 2017

De etiske retningslinjene for partiet kan lastes ned ved å klikke på linken nedenfor.

Ole Kr. Fiksdal / leder PPA

Lojalitet

Lojalitet er et viktig element i etikken. PPA har derfor laget et kort diskusjonsopplegg for skoleringen av tillitsvalgte.
Ole Kr. Fiksdal / leder PPA

Kjerneverdiene

De etiske retningslinjene for PP bygger på tre kjerneverdier,
Ansvar - Respekt - Redelighet
Vedlagt drøftingsnotat vedr. kjerneverdiene.
Ole Kr. Fiksdal / leder PPA