For å bli medlem i partiet velger du en av følgende måter:

1. Slå opp på partiets hovedside og bruk det elektronske innmeldingsskjemaet der. (Klikk her)

2. Send en mail til post@akershuspensjonistparti.no med følgende opplysninger:
    Navn, Adresse, Poststed, Fødselsår, Telefon og e-postadresse.
    Du vil høre fra oss straks vi får behandlet innmeldingen.

3. Send en e-post eller brev til leder i det kommunepartiet du kommer til å tilhøre.
    Se oversikt over epostadressene her.

4. Innmeldingsskjema med betalt porto.
    Skriv ut skjemaet / fyll ut / legg rett i postkassen.

  

Vennlig hilsen for Pensjonistpartiet i Akershus

Ole Kristian Fiksdal
Fylkesleder

 

VI BRYR OSS !