Om du vil melde deg inn, sender du en epost til

leder@akershuspensjonistparti.no

med navn, adresse og e-postadresse.

Vi vil da gi deg svar raskt!

 Vennlig hilsen for Pensjonistpartiet i Akershus

Ole Kristian Fiksdal
Fylkesleder

VI BRYR OSS !