VERDIGE LEVEKÅR FOR ALLE

 

Du kan bruke skjemaet nedfor til utfylling på egen datamaskin ved å følge framgangsmåten nedenfor. Du vil raskt få tilbakemelding på innmeldingen sammen med en velkomsthilsen fra såvel fylkespartiet som fra det kommunepartiet du skal tilhøre.

Digitalt innmeldingsskjema

Last ned og lagre skjemaet
Fyll ut og send en kopi på e-post til PP-Akershus
post@akershuspensjonistparti.no
Ole Kristian Fiksdal
Fylkespartileder

VI BRYR OSS !