VERDIGE LEVEKÅR FOR ALLE

 

Du kan bruke skjemaet nedfor til utfylling på egen datamaskin ved å følge framgangsmåten nedenfor. Du vil raskt få tilbakemelding på innmeldingen sammen med en velkomsthilsen fra såvel fylkespartiet som fra det kommunepartiet du skal tilhøre.

Ole Kristian Fiksdal
Leder PP-Akershus

Digitalt innmeldingsskjema

Last ned og lagre skjemaet
Fyll ut og send en kopi på e-post til
post@akershuspensjonistparti.no
Eller på post til
Ole Kristian Fiksdal
Mattias Skytters vei 175
1482 Nittedal
Fylkespartilede

VI BRYR OSS !