Kortprogrammet

PP-Akershus har utarbeidet en egen kortversjon av Prinsipp- og handlingsprogrammet der vi har dratt fram de programpunktene som vi mener er viktigst.

Les programmet her

OKF

VERDIGE LEVEKÅR FOR ALLE

 

I "Kortprogrammet har vi kortet ned punktene i Prinsipp- og handlingsprogrammet og kun tatt med de viktigste prinsippene og tiltakene. I tillegg har vi markert enkelte punkter med fet skrift der vi i PP-Akershus mener det er viktig at alle tillitsvalgte markerer samme syn.
Bearbeidingen er opphavsmerket og kan ikke benyttes av andre enn kommunepartiene i Akershus og de som får tillatelse fra PP-Akershus/Ledergruppa.

Kortversjon

Utvalgte temaer fra Prinsipp- og handlingsprogrammet med markering av de viktigste standpunktene innenfor hvert tema.

Ole Kristian Fiksdal
Leder PP-Akershus

STEM PENSJONISTPARTIET

VI BRYR OSS !