14. apr, 2019

Pensjonistpartiets verdier

Eksisterende stortingspartier har plassert seg på en ideologisk akse fra blått til rødt med litt grønt og gult på midten. Helt ut på begge sider finner vi de litt mer ytterliggående sosialistiske og konservative forkjemperne.  

Pensjonistpartiet er ikke plassert på denne aksen.  I tråd med vårt verdigrunnlag er vi plassert på en verdiakse løsrevet fra konvensjonelle, ideologiske betraktninger. Her kan vi til enhver tid gripe fatt i saker som reises uten å måtte bekjenne oss til én bestemt ideologi.

For oss vil ansvar, respekt og redelighet være overordnet sosialistisk/konservativ tilhørighet. På denne måten har partiet også kvittet seg med stemplet som hjelperytter for andre partier og vil framstå med egne valg og egen identitet, uavhengig av hva andre måtte mene. Vi kan være saksorienterte og ta beslutninger ut fra vi mener er rett eller galt. Kanskje kunne det være en ide å markedsføre seg med salig Ibsens ord fra «En folkefiende» der doktor Stockmann sier

«Hvem fanden bryr seg om enten det er farligt eller ikke! Det jeg gjør, det gjør jeg i sandhetens navn og for min samvittigheds skyld.»

Jeg tror en slik framferd basert på ansvar, respekt og redelighet vil gagne partiet både på kort og på lang sikt. Skape identitet og samhold og motvirke den hånlatter og forakt som blir mange politikere til del i disse tider.

En riktig god valgkamp!

Ole Kristian Fiksdal

Fylkesleder Pensjonistpartiet i Akershus