24. apr, 2019

Redelige tillitsvalgte

De siste par årene har det blåst ekstra friskt omkring oppførselen til våre fremste og mest sentrale politikere. Sett fra min side er stikkordene «maktkamp og uredelighet,» og i forlengelsen av mottak av dyre gaver og maktarroganse i Stoltenbergperioden, har vi nå fått flere saker om korrupsjonslignende og til dels kriminell utnyttelse av Stortingets reiseregulativ.

For oss utenfor maktens korridorer og politiske familiedynastier, kan det nesten se ut som om en gjennomgående trend med uredelig sentrering rundt «egoistisk egennytte». Partiene og politisk arbeid er blitt springbrett for nytelse og personlig vellyst.

Hvordan har vi det så i Pensjonistpartiet? Er vi det spøtt bedre?

Ja si det! Kommende Landsmøte vil gi oss svaret, tror jeg. Sakslista så langt ser ikke lovende ut. Her er det et konsentrat rundt organisatoriske saker uten annet politisk innhold enn en enkelt sak om EØS, et tema som vi avgjorde for to år siden. Men, la meg for all del ta forbehold om at det kan dukke opp en del resolusjoner som kan være verdt å diskutere, dersom vi skulle få tid til det da!

Når vegringen mot å ta tak i politikken blir så stor at vi ikke en gang våger å ta debattene, ja da ser det etter min mening mørkt ut! Trøsten er imidlertid at det foregår et aldeles utmerket arbeid på kommunalplanet her i Akershus. Innsatsvilje og glød ser for meg ut til å være direkte knyttet til ønsket om å fremme partiets politiske budskap på en best mulig måte. Det gir håp om at vi kan nå fram til et godt resultat ved valget. Men vi trenger da å få med oss resten av partiet på i alle fall noen av de synspunktene vi har på nødvendige endringer. Bl.a. at politikk er det viktigste vi holder på med og de viktigste verdiene finnes i

Ansvar – Respekt - Redelighet